Monday, September 26

हाइपरफण्ड, जोसियल लगायतका ने’टव’र्किङ व्यवसाय अ’बै’ध, यसमा नलाग्न सरकारले निकाल्यो सूचना

July 17, 2021 1737

वाणिज्य आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित सं रक्षण विभागले जोसियल सहित ७ वटा ने’टवर्कि’ङ का रोबारलाई गै’रका’नुनी भनेको छ । विभागले एक विज्ञप्ति निकाल्दै हाईपर फण्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, वीन्टर, क्राउड वान, सोलम्याक्स र पोइन्ट वीसको नाम नै तोकेर यीनिहरु ने’टव’र्किङ नै भएकाले अ’वै’ध भएको जनाएको छ ।

बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रि (व्यवस्थापन तथा नि यमन) गर्ने ऐ न तथा निय मावली २०७६ मा पिरामिडमा आधारित स’ञ्जालयुक्त (ने’टव’र्किङ) व्यवसाय गर्न नपाईने व्य’वस्था छ । तर, हाईपर फण्ड ग्लोबल, जोसियल, सीआरयू, वीन्टर, क्राउड वन, सोलम्याक्स र पोइन्ट वीसले बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रिको नाममा गै’रका’नुनी रुपले अ’नलाइन माध्यमको समेत प्रयोग गरी ने’टवर्कि’ङ शै’लीको व्यवसाय गरी नेपाल र नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुलाई आव’द्ध गराएर ठ’गी गरिरहेको गु’नासो आएको विभागले जनाएको छ।

‘गु’ना’सो/उ’जु’रीका आधारमा केही व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीहरु उपर अ’नुस’न्धान, जाँ’चबु’झ तथा छा’नबि’न पनि भईरहेको छ’ विभागले भनेको छ ।

ने’टवर्कि’ङ व्यवसाय गर्ने वा गराउनेलाई १० लाख रुपैयाँसम्म ज’रिवा’ना, ५ वर्षसम्म कै’द स’जा’य वा दुबै स’जा’य हुन सक्ने कानु’नी प्रावधा’न छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सूचना हेर्नुहोस। (समाचार बिजपाटीबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्