Wednesday, November 30

कोरिया सरकारले बुधबार सबै विदेशीहरुलाई गर्यो यस्तो आग्र’ह, सबैलाई पालना गर्न जारी गर्यो सूचना

August 6, 2021 1027

सउल, दक्षिण कोरिया (अगष्ट ४, योनहाप) — दक्षिण कोरियाको सरकारले बुधवार यहाँ ला’मो समयका लागि वसोवास गरिरहेका सबै विदेशी नागरिकहरुलाई को’रोना खो’प लगाउन आ’ग्रह गरेको छ। सरकारले सबै विदेशीहरुलाई यथास’क्य छिटो खो’प लगाउन भनेको छ। सबै विदेशी नागरिकलाई खो’पका स’म्बन्धमा कोरियन नागरिक सरह व्यवहा’र गरिनेछ सरकारले भनेको छ।

अहिले दक्षिण कोरियामा विशेष गरी विदेशी का’मदारहरुमा को’रोना सं’क्र’मण धेरै दे’खिन थालेपछि कोरियाको न्या’य मन्त्रालय अन्तरगतको कोरिया अ’ध्यागम’न विभा’ग तथा स्थानिय सरकारहरुले विदेशीहरुलाई यथास’क्य छिटो खो’प ल’गाईदिन आ’ग्रह गरेका हुन। यि संस्थाले भनेका छन कोरियामा लामो अ’वधिका लागि वसोवास गरिरहेका सम्पूर्ण विदेशी नागरिकहरु को’रोना खो’प लगाउन योग्य छन। उनिहरुलाई भि’जाको प्रकारका आधारमा कुनै पनि भे’दभा’व गरिने छैन। सबै विदेशी नागरिकहरु खो’पका मा’मिलामा कोरियन नागरिक सरह व्य’वहार गरिनेछ।

कोरियामा वैधा’निक रुपमा वसोवास गरिरहेका विदेशीहरु जो राष्ट्रिय स्वा’स्थ’ बीमामा आ’वध्द छन उनिहरुले अ’नलाईनबाट खो’प लिने दिन रिज’र्भ गर्न सक्नेछन। उनिहरुले अ’नलाईनबाटै कुन दिन कति बजे कुन खो’प से’न्टरबाट खो’प लिने भन्ने कुरा कोरियन नागरिकजस्तै  (https://ncvr.kdca.go.kr/) वेवसाईटबाट गर्न सक्नेछन। त्यसैगरी कोरियामा अ’वैधा’निक रुपमा वसोवास गरिरहेका जो सँग विदेशी परि’चय पत्र छैन उनिहरुले समेत नजिकैको खो’प के’न्द्रमा गई निशु’ल्क खो’प लगाउन पाउनेछन। तर उनिहरुले खो’प लगाउन जाँदा भने पासपो’र्ट अ’निवार्य लिएर जानुपर्नेछ।

दक्षिण कोरियाले यस अघि नै अवै’धानिक रुपमा वसोवास गरिरहेका विदेशीहरुलाई उनिहरुलाई अस’हज नहुने गरी मोबाईल नम्मर मात्र लिएर खो’प दिइसकेको छ। सरकारले यस अघि नै भनिसकेको छ कि अवै’धानिक रुपमा वसोवास गरिरहेका सम्पूर्ण विदेशीहरुलाई को’रोना प’रीक्ष’ण र खो’प लगाउने कुरामा उनिहरुलाई कुनै पनि किसिमको अ’प्ठ्या’रो पारिने छैन।

अघिल्लो हप्तामात्र फाजुमा रहेको एक कम्पनीमा ११ जना विदेशी नागरिकमा को’रोना देखिएको थियो। त्यसैगरी दोङहेमा पनि २१ जनाभन्दा बढि विदेशीमा को’रोना भेटिएको थियो। कोरियाको दक्षिण पूर्वि शहर फोहाङमा विदेशीहरुमा सा’मूहिक सं’क्रम’ण भे’टिएको थियो। ख्यङ्गिदो प्रदेशको आनसान र सिहुङ तथा खाङवनदो प्रदेशको खाङनुम अनि छल्लानाम्दोको मोक्फो शहरमा समेत धेरै वि’देशीमा सं’क्रम’ण दे’खिइसकेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्